18 / 11 / 2022 —19 / 11 / 2022

Banská Štiavnica

 

Banská Štiavnica: Galéria Jozefa Kollára, Art café, kultúrne centrum Eleuzína 

Čas konania: 18. – 19. 11. 2022

Čas trvania výstavy: 18.11. – 26.3. 2023 

Prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním a každý rok inou ekologickou témou. Spájame kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a ich možných riešeniach. Program tvoria prednášky, diskusie, workshopy a výstavy súčasného umenia (performance, objekt, inštalácia, dizajn a.i.).

Na festivale čaká aj ponuka tvorivých aktivít pre deti pripravená a vedená tímom profesionálnych lektoriek a lektorov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Výstavno-diskusný program festivalu bude mať tento rok tému DIVOČINA. Budeme hľadať jej hranice, definície, možnosti jej zachovania (tej prírodnej), ale aj ovládnutia (tej ľudskej) . Pretože tá skutočná DIVOČINA nie je za hranicami nášho pohodlia, nachádza sa priamo v jeho jadre. 

Budeme sa venovať téme antropocentrizmu, jeho pôvodu a otázke pevnosti argumentov jeho obhajoby, kmeňovým identitám a z nich vyplývajúcim spoločenským otrasom, informačnému pretlaku a s ním súvisiacim zmätkom a úspešným dezinformačným kampaniam (ale aj ich pôvodu a histórii), dejinám človeka a jeho rozumu, ale aj divokej zábavy ako nástroja uvoľnenia potlačovaných emócií a myšlienok, podvedome skrytej ale aj vedome skrývanej prirodzenosti človeka. Chceme hľadať body, v ktorých sme ako ľudstvo ešte stále schopní konsenzu, identifikovať a klasifikovať omyly, v ktorých žijeme, pokúsime sa rúcať (alebo aspoň narúšať) bariéry, ktoré nás od seba oddeľujú a znemožňujú vzájomné porozumenie. Pretože len sebareflexia a konsenzuálna snaha o zlepšenie stavu nás môže previesť hrozbou, akej ešte ľudstvo nečelilo. 

DIVOČINA, ktorú budeme spoločne pozorovať, na nás nečíha hlboko v horách alebo na mori, nachádza v človeku, v jeho vzťahoch, obrátených hodnotách, zmätených pojmoch, zamenených príčinách a následkoch, informačných šumoch, prepísaných históriách a neochoty pozerať do budúcnosti. Pokúsime sa umením tieto javy reflektovať a v spoločných diskusiách načrtnúť cestu, ktorou život na planéte cez divočinu civilizácie navigovať do bezpečnejších vôd prostredníctvom spolupráce prírodných, spoločenských vied, umenia a kultúry. 

Program TU

Partneri projektu

Goethe institut

Institut Francais Slovaquie

Österreichisches Kulturforum 

Liga za duševné zdravie