Hlavný organizátor: UNIWERSYTET SLASKI (PL)

Partneri: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (SK), Ostravská univerzita v Ostrave (CZ)

Výška grantu: € 199.986,00