Koordinátor: Federation Des Festivals Eurochestries (Francúzsko)

Spoluorganizátori: Ryszard Bukowski’s Secondary Music School of Wroclaw (Poľsko), Asso. pour le Développement et Animation de l’Ecole de Musique (Francúzsko), Orchestre à Vent de la Ville de Niort (Francúzsko), Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS (Slovensko), Asociacion Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almeria (Španielsko), Mairie de Punta Umbria (Španielsko), Eurochestries Charente- Maritime(Francúzsko)

Popis projektu: Federácia Festivals Eurochestries funguje na princípe multilaterálnej spolupráce. Projekt spočíva vo vytvorení európskej siete festivalov, organizátorov a orchestrov, ktorí sa venujú klasickej hudbe. Federácia si kladie za cieľ koordinovať stretnutia vedúcich orchestrov, hudobníkov a ďalších kultúrnych pracovníkov. Počas každého z festivalov budú spolu pracovať viacerí hudobníci rôznych zúčastnených krajín vo veku 15 až 25 rokov a spoločne odohrajú koncerty pri príležitosti festivalov. Spoločne vytvorené koncerty si kladú za cieľ prepojiť lokálnu scénu s vonkajsími vplyvmi a tiež podporiť mladých koncertných umelcov a ich účasť na kultúrnom živote Európy.

Projekt má trvanie 19 mesiacov a zahŕňa 12 festivalov (Francúzsko, Španielsko, Slovensko a Poľsko) počas ktorých sa stretne 2000 hudobníkov a orchestre z viac než 20 krajín aby spolu vytvorili 250 koncertov, ktoré navštívi približne 60 000 divákov.

Výška grantu: 189.040 €

Webová stránka projektu: www.eurochestries.org