FIKE je festival krátkych filmov, ktorého 12. ročník sa uskutoční od 21. do 25. októbra 2014 v portugalskom meste Évora.

Do súťaže môžete prihlasovať svoje krátke filmy (hrané, animované a dokumentárne). Súťažiť môžu filmy s dĺžkou max. 40 min, vyrobené po 1. januári 2012.

Uzávierka prihlasovania:
30. máj 2014

Viac informácií a štatút

Kontakt:
Email