FIKE je festival krátkych filmov, ktorého 13. ročník sa uskutoční od 9. do 13. júna 2015 v portugalskom meste Évora.

Do súťaže môžete prihlasovať svoje krátke filmy (hrané, animované a dokumentárne). Súťažiť môžu filmy s dĺžkou max. 40 min, premiérované po 1. januári 2013.

Uzávierka prihlasovania filmov:
9. marec 2015

Viac informácií a štatút

Kontakt:
Email