VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/27/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 30. apríl 2015

SPOLOČNOSŤ: Film Europe

SUMA: 12 393 EUR