Stručný prehľad európskych iniciatív zameraných za filmové vzdelávanie a gramotnosť.

Film Literacy Initiatives