Túto webovú stránku vytvorila Crew United Europe. Jej snahou je spájanie ľudí, aby mohli spolu vytvárať skvelé filmy za férových podmienok. Tvorcovia platformy chcú využiť skúsenosti na to, aby spojili ľudí s cieľom pomôcť tvorcom z Ukrajiny. Platforma pozýva všetky inštitúcie, združenia a zväzy filmového priemyslu v Európe a na celom svete, aby ju podporili a pomohli.
Cieľom je informovať ukrajinských filmárov o aktuálnych ponukách pomoci zo všetkých európskych krajín. Podpora je špecificky zameraná na ukrajinských filmárov a ich rodiny, a tiež na znevýhodnené skupiny a menšiny na Ukrajine, ako sú LGBT, Rómovia, osoby so zdravotným postihnutím, deti, chorí a starší ľudia.

Na webe môžu ukrajinskí filmári nájsť aktuálne informácie a ponuky pomôcť, ostatní záujemcovia môžu ponuky naopak vkladať.

Kontakt: mail@filmmakers-for-ukraine.com