VÝZVA: Podpora práce s publikom EAC/S27/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 28. marec 2014
SPOLOČNOSŤ: Filmtopia (slovenský partner v projekte českého Institutu dokumentárního filmu)
PROJEKT: KineDok
SUMA: 130 254 EUR