First Cut Lab je tréningový program určený pre 3 vybrané celovečerné hrané filmy vo fáze strihu.

Vybrané tímy režisérov/producentov budú mať príležitosť konzultovať svoje projekty s profesionálmi z odvetvia (strihač, tvoriví producenti, festivaloví dramaturgovia, obchodní zástupcovia…)

Cieľom je podporiť umelecký potenciál projektu vo fáze hrubého strihu a zároveň posilniť jeho potenciál festivalový a distribučný potenciál.

First Cut Lab sa uskutoční od 21. do 24. januára 2017 v talianskom meste Trieste.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
5. december 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email