First Cut Lab je tréningový program určený pre 3 vybrané celovečerné hrané filmy vo fáze strihu z východnej Európy a Talianska. 

 

Vybrané tímy režisérov/producentov budú mať príležitosť konzultovať svoje projekty s profesionálmi z odvetvia (strihači, tvoriví producenti, festivaloví dramaturgovia, obchodní zástupcovia…)

 

Cieľom je podporiť umelecký potenciál projektu vo fáze hrubého strihu a zároveň posilniť jeho festivalový a distribučný potenciál.

 

First Cut Lab sa uskutoční od 21. do 23. januára 2018 v talianskom meste Trieste.

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

 

Uzávierka prihlasovania:

7. december 2017

 

Viac informácií a prihláška

 

Kontakt:

Email