Spoločnosť  FOCAL organizuje nový tréningový program pod názvom Constellations zameraný na:
– úpravu projektov vzhľadom k príbehu/scénam/postavám
– konsolidáciu projektov vzhľadom na ich cieľové skupiny a prácu s publikom
– zvýšenie tvorivého potenciálu, zručností pri vývoji námetu, a positioning/monitoring tvorivého procesu v rámci tímu
– zlepšenie interakcie v rámci tímu vývoja projektov
– techniky a nástroje metódy Štrukturálnej konštelácie aplikovateľnej pri akomkoľvek spolupracovníkovi
za účelom rozvoja rovnakej vízie projektu a riešenie problémov/konfliktov v rámci tímu

Uskutoční sa:
Modul 1:
11. – 14. marec 2015, Varšava/Poľsko

Modul 2:
30. november – 3. december 2015, Štokholm/Švédsko

Uzávierka prihlasovania (iba na obidva moduly):
15. január 2015

Viac informácií

Kontakt:
Email