Tréningový program MEDICI je 3-ročný tréningový cyklus, exkluzívne vytvorený pre verejné inštitúcie financujúce film – regionálne aj národné pozostávajúci zo 4 workshopov (dva v roku 2012, jeden v 2013 a jeden v 2014).

4. Workshop:
Propagácia, distribúcia, dosah na publikum, vyhodnotenie úspešnosti

16. – 18. september 2014 (Štiřín (blízko Prahy)/Česká Republika)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
20. jún 2014

Program workshopu

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email