Spoločnosť FOCAL vyhlásila výzvu na prihlasovanie do 14. ročníka PRODUCTION VALUE, známeho programu odbornej prípravy pre 1. pomocných režisérov a line producers / manažérov výroby.
PRODUCTION VALUE je zavedenou iniciatívou v rámci európskeho filmového priemyslu, ktorá doteraz úspešne vyškolila vyše 150 juniorov a doteraz naplánovala a pripravila 75 projektov (rozpočty najmenej 3 milióny EUR). Cieľom tohto osemdňového seminára je posilniť tvorivé partnerstvo medzi pomocnými režisérmi, line producers / produkcnými manažérmi, producentmi a režisérmi.
 
Workshop bol podporený programom MEDIA v jeho prvých 12 rokoch a teraz je spolufinancovaný zo švajčiarskych kompenzačných opatrení MEDIA.
 
 
Uzávierka prihlasovania: 
10. 11. 2019
 
Termín a miesto:
11. – 19. 1.2020, Budapešť, Maďarsko
 
Viac info