Spoločnosť  FOCAL organizuje nový tréningový program pod názvom Constellations zameraný na:
– úpravu projektov vzhľadom k príbehu/scénam/postavám
– konsolidáciu projektov vzhľadom na ich cieľové skupiny a prácu s publikom
– zvýšenie tvorivého potenciálu, zručností pri vývoji námetu, a positioning/monitoring tvorivého procesu v rámci tímu
– zlepšenie interakcie v rámci tímu vývoja projektov
– techniky a nástroje metódy Štrukturálnej konštelácie aplikovateľnej pri akomkoľvek spolupracovníkovi
za účelom rozvoja rovnakej vízie projektu a riešenie problémov/konfliktov v rámci tímu

Uskutoční sa:
Modul 1:
2. – 6. marec 2016, Asker/Nórsko

Modul 2:
8. – 12. november 2016, Retz/Rakúsko

Uzávierka prihlasovania (iba na obidva moduly):
10. január 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email