Workshop sa zameriava na technické a technologické aspekty uchovávania, digitalizácie a manažmentu audiovizuálneho obsahu (digitálne úložisko a manažment atď.). Je určený profesionálom s predchádzajúcimi skúsenosťami či absolventom špecializovaného školenia.
Workshop je súčasťou vzdelávacieho programu FRAME, ktorý sa venuje reštaurovaniu, prezervácii, digitalizácii a využitiu audiovizuálnych archívnych materiálov. Organizuje ho francúzsky INA (Inštitút national de l´audiovisuel) v spolupráci s FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) a EBU Academy (European Broadcasting Union). Jednotlivé kurzy pokrývajú rôzne fázy procesu správy audiovizuálneho archívu – od jeho uchovania, digitalizácie, dokumentácie až po jeho sprístupnenie, opätovné použitie a propagáciu, a to vrátane právnych, ekologických, technických, obchodných a ďalších aspektov tejto práce. Ďalšími kurzami programu sú FRAME Basics a FRAME Mentoring.

Termín a miesto:  
21. – 25. 11. 2022 v Paríži (FR)

Uzávierka prihlasovania:
2. 10. 2022

Viac informácií