Vzdelávací program venujúci sa reštaurovaniu, prezervácii, digitalizácii a využitiu audiovizuálnych archívnych materiálov. 

Kurz je určený pre 15 účastníkov a je rozdelený do dvoch častí:
18. – 22. 6. 2018, Bry-sur-Marne / Paríž (FR) – 1. workshop: Preservation, digitization, audiovisual media
5. – 9. 11. 2018, Dublin (IE) – 2. workshop: Digital contents, metadáta, rights management
 
 
Kurzovné: 1000 EUR / workshop (zahŕňa ubytovanie a obedy)
 
K dispozícii je obmedzený počet ŠTIPENDIÍ.

Uzávierka pre žiadosti o štipendiá (2. workshop): 5. 9. 2018

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.


Viac informácií
K
ontakt
Email