VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 2. júl 2015

SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov

PROJEKT: Fúsi (r. D. Kári, IS/DK, 2015)

SUMA: 3 000 EUR