SPOLOČNOSŤ: Garfield Film
SCHÉMA FINANCOVANIA: Automatická podpora kinodistribúcie 
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 25/2012
SUMA: 9 067 EUR