Koordinátor projektu: Nadácia Palisády – Védcölöp (Slovensko)

Partneri: A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Korl. Felelősségű Társaság (Maďarsko), The European Academy Bozen/Bolzano (Taliansko), Tranzit Foundation (Rumunsko)

Popis projektu: Tento projekt sa zameriava na hľadanie koreňov existujúceho medzietnického napätia.

Cieľ1. Rozšírenie vedomostí o iných etnických / národnostných skupinách abudovanie pozitívneho vzťahu medzi etnickými Slovákmi a etnickými Maďarmi (alebo členmiiných národných skupínz etnicky homogénych územítj na národnej úrovni.

Cieľ 2. Vytváranie otvorených komunítZlepšenie medzikultúrneho dialógu a spolupráce medzijednotlivcami a etnickými skupinami v etnicky zmiešaných územiach.
Cieľ 3. Posilnenie väziebPodpora dialógu na dvojstrannej (profesionálnej alebo cezhraničnej)úrovni.

 

Výška grantu: 165.543,00 €