Brožúra programu Kreatívna Európa MEDIA ponúka prehľad 77 vzdelávacích kurzov podporených programom KE MEDIA. 
Kurzy sú určené dokumentaristom, producentom a začínajúcim animátorom, tvorcom XR i vývojárom hier. 
Témy pokrývajú celý audiovizuálny sektor – od vývoja scenárov 
a projektov až po manažment, distribúciu a marketing.
Viac info
Brožúra