Prvý zo série workshopov zameraných na zdieľanie ekologických a udržateľných postupov a nápadov medzi distribútormi.
Europa Distribution organizuje 7. apríla od 10:00 do 13:00 prvý workshop (prostredníctvom Zoomu) pre distribútorov zameraný na zdieľanie ekologických a udržateľných postupov a nápadov.

Hoci distribúcia je v rámci audiovízie jedným z najzelenších a najudržateľnejších odvetví, aj tu je potrebné sledovať dopad streamovania a digitálnych praktík na životné prostredie. Tento prvý workshop je koncipovaný ako brainstorming, kde budú mať všetci účastníci príležitosť diskutovať, vymieňať si a skúmať obchodné stratégie, marketingové kampane, nástroje na zníženie emisií CO2 a opatrenia na zníženie znečistenia v každodennej kancelárskej praxi a na pracovných cestách.

Oblasti, o ktorých sa bude diskutovať:
• Stratégia distribučných podnikov (digitálna propagácia, vydanie atď.)
• Kancelárske postupy (udržateľná elektronika, recyklácia, triedenie e-mailov atď.)
• Cestovanie (vlaky, kalkulačky CO2 na vyrovnanie emisií z letov atď.)

Záujemcovia o workshop sú pozývaní na registráciu do 25. 3. tu.

Info: communication@europa-distribution.org