Uzávierka prihlasovania: 11. 5. 2020, tréning sa presúva do virtuálneho priestoru!

Audiovizuálny Fond plánuje v blízkej budúcnosti  implementovať stratégiu ekologizácie audiovizuálneho priemyslu na Slovensku vo vzťahu k podpornej činnosti s uplatňovaním kritérií pre kontinuálne znižovanie negatívnych dopadov produkcie audiovizuálnych diel na životné prostredie. Začlenenie princípov ekologizácie do vytvárania AVD bude zohľadnené pri posudzovaní žiadostí.

V súvislosti s touto iniciatívou by sme Vás radi pozvali na intenzívny ONLINE seminár na tému „Manažment udržateľnosti vo filmovej produkcii“.
Seminár je primárne určený pre producentov, vedúcich výroby, asistentov produkcie, režisérov a ostatných vedúcich profesionálov, ktorí sa zaujímajú o filmovú výrobu šetrnú ku klíme a chcú ju aplikovať aj v praxi.
Seminár aj školenie budú vedené popredným európskym expertom na trvalú udržateľnosť a konzultantom s dlhoročnou praxou, Philipom Gassmannom z Mníchova.
Výstupom seminára bude „certifikát účasti“ (certificate of attendance) od lektora Philippa Gassmana, ktorý získajú účastníci, ktorí absolvovali celý seminár.

Účastníkom odporúčame priniesť na seminár svoj konkrétny projekt, na ktorom by sa jednotlivé postupy dali demonštrovať a zároveň by dostali k projektu ekologické poradenstvo.

Organizátori: Audiovizuálny fond / Slovenská filmová agentúra v spolupráci s Creative Europe Desk SR a ČR a APA (Asociace producentů v audiovizi)
Termín:  18. 5. – 22. 5. 2020 od 10-14.30 hod. (pauza na obed 30 min.)
Účastnícky poplatok: v rámci podpory zeleného nakrúcania na Slovensku a vzdelávania profesionálov v čase korony bude workshop ZADARMO!

Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb!

Jazyk: angličtina
Email: office@filmcommission.sk
Uzávierka prihlasovania: 11. 5. 2020

NO PLANET. NO FILM.