Prehľad plánovaných výziev Európskej komisie na financovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu:

COOP (projekty európskej spolupráce)
Dátum uverejnenia: 10/2023, trvanie: 3 mesiace
Výzvy na predkladanie projektov európskej spolupráce. Tieto výzvy sa vyhlasujú raz ročne.

Culture Moves Europe / Individuálna mobilita
Výzva: 2. októbra 2023, trvanie: 3 mesiace
Paušálne financovanie cestovných nákladov (doprava, ubytovanie atď.) pre umelca alebo kultúrneho pracovníka do jednej zo zúčastnených európskych krajín na realizáciu projektu so zahraničným partnerom (organizáciou alebo jednotlivcom).

Culture Moves Europe / Výzva pre hostiteľské organizácie
Výzva: 16. októbra 2023, trvanie: 3 mesiace
Finančná podpora pre organizácie z krajín programu Kreatívna Európa na zabezpečenie rezidenčných pobytov pre zahraničných umelcov a kultúrnych pracovníkov.

PLAT (Európske platformy)
Výzva: 11/2023, trvanie: 3 mesiace
Výzva na podporu európskych platforiem kultúrnych a kreatívnych organizácií. Výzva podporí projekty, ktorých cieľom je uľahčiť mobilitu a zviditeľnenie začínajúcich európskych umelcov a ich diel v Európe a mimo nej.

NET (Európske siee kultúrnych a kreatívnych organizácií)
termín: 12/2023, trvanie: 3 mesiace
Cieľom podpory európskych sietí kultúrnych a kreatívnych organizácií je posilniť schopnosť európskych kultúrnych a kreatívnych odvetví (KKP) čeliť spoločným výzvam, rozvíjať talenty, inovovať a vytvárať podmienky pre rast a zamestnanosť.

PECE (Paneurópske kultúrne subjekty)
Uzávierka výzvy: 10/2023, trvanie: 3 mesiace
Výzva podporí orchestre s talentovanými umelcami z najmenej 20 krajín zapojených do programu Kreatívna Európa.

LIT (obeh európskych literárnych diel)
Uzávierka výzvy: 01/2024, trvanie: 3 mesiace
Podpora šírenia kvalitnej európskej literatúry.

Príručka Európskej komisie o financovaní kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Vyhľadávač príležitostí podľa odvetvia, v ktorom pracujete, typu organizácie a podpory, ktorú hľadáte, nájdete tu.

Históriu výziev nájdete TU