Európska komisia schválila správu o hodnotení programu Kreatívna Európa (2014-2020) v polovici obdobia (mid-term evaluation report), ktorá má posúdiť, ako je program implementovaný, opísať dosiahnuté výsledky aj jeho nedostatky.

Správu v slovenčine a ďalších jazykoch aj rozsiahly pracovný dokument, na základe ktorého bola správa vypracovaná, nájdete tu.