12. január 2021 je termín uzávierky výzvy v programe Horizont 2020. Témou výzvy je podpora digitálnych inovácií a rozvoj múzeí.

viac TU

Múzeá a kultúrne organizácie zasiahla kríza COVID-19 a strata príjmov. Kríza zároveň urýchlila digitálnu transformáciu tohto odvetvia. Digitálne technológie sa stávajú ústredným prvkom takmer všetkých aspektov práce múzeí, aby vyhoveli novej realite. Na jednej strane môžu digitálne prostriedky ponúknuť riešenia v súvislosti s funkciami múzeí,od zbierky artefaktov po ich konzerváciu a štúdium, od interpretácie a vystavovania zbierok múzeí po marketing a správu online a na mieste.

Navrhovaná akcia poskytne múzeám príležitosť spolupracovať s technologickými partnermi, ako aj medzi sebou navzájom prostredníctvom malých experimentálnych projektov inovatívnym spôsobom pri využívaní digitálnych technológií vo vybranej pracovnej oblasti alebo činnostiach. Projekt podporí múzeá pri vývoji riešení, ktoré zvyšujú ich digitálnu prítomnosť alebo inovujú ich každodenné funkcie a procesy, experimentujú s 3D digitalizáciou a aplikáciami AR / VR pre návštevníkov, využívajú kreatívny potenciál technológie ponúkajúce divákom transformačné skúsenosti alebo testujú nové obchodné modely na ich zotavenie po kríze.

Akcia sa bude realizovať prostredníctvom niekoľkých individuálnych projektov vo vybraných múzeách, ktoré predstavujú dobrú geografickú rovnováhu v celej Európe. Akcia je zameraná najmä na malé a stredné múzeá. Zúčastnené múzeá si môžu zvoliť, že budú experimentovať v ktorejkoľvek aplikačnej oblasti, ale odporúča sa variácia v aplikačných oblastiach medzi zúčastnenými múzeami.

Akcia povedie k štruktúre spoločných projektov pre múzeá a kultúrne organizácie v Európe, kde budú výsledky a podrobná dokumentácia realizovaných projektov zdieľané prostredníctvom cloudovej spolupráce a inovačného priestoru, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe a zdroj know-how pre sektor múzeí.