Uzávierka predkladania projektov: 1. apríl 2019
 
The Hubert Bals Fund zverejnil výzvu na predkladanie projektov v programe HBF + Europe: Minority Co-production. Prostredníctvom tohto programu sa Hubert Bals Fund zameriava na povzbudenie európskych producentov, aby sa ako menšinový koproducent podieľali na vysoko kvalitných filmových projektoch tvorcov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky, blízkeho východu a častí východnej Európy.
 
Šesť projektov môže získať grant na podporu produkcie vo výške 50 000 €. 
 
Pravidlá a ďalšie informácie