i-Portunus, nový program mobility pre umelcov a kultúrnych pracovníkov, podporovaný z programu EÚ Kreatívna Európa, funguje od roku 2019 s vynikajúcimi výsledkami. i-Portunus oslovuje predovšetkým mladých a začínajúcich umelcov. V roku 2019 bolo podporených 337 jednotlivcov a tento rok bolo zatiaľ vybraných ďalších 304 jednotlivcov, ktorí získajú malý grant (max. 3 000 EUR) na cestu do zahraničia na spoluprácu, koprodukciu alebo na účely profesionálneho rozvoja.
Prvýkrát i-Portunus Houses ponúka hosťom alebo hostiteľským organizáciám príležitosť prihlásiť sa so svojím výberom umelcov. Finančné prostriedky budú poskytnuté jednotlivým umelcom a kultúrnym pracovníkom, ale prostredníctvom hostiteľskej organizácie. Táto nová akcia umožní hostiteľom, ktorí nemusia mať prostriedky na prilákanie medzinárodných talentov, byť súčasťou systému mobility. Z hľadiska obmedzení COVID-19 je v ponuke aj zmiešaná mobilita.
Otvorená výzva s termínom 3. októbra 2021
Otázky je možné adresovať na adresu iportunus@mitost.org
https://my.i-portunus.eu/index.php?option=com_emundus&view=programme&cid=17&Itemid=1531
Po týchto výzvach sa program -i-Portunus stane neoddeliteľnou súčasťou programu Kreatívna Európa zameraného na podporu, prepojenie, stimuláciu a financovanie mobility umelcov, tvorcov a odborníkov v oblasti kultúry.