https://www.i-portunus.eu/

 

Q: Som manažér/ka hudobného súboru. Môžem žiadosť pre svoj súbor vyplniť pod mojim menom?

A: Nie nemôžete. Môžete pomôcť pri príprave žiadosti ale v prípade projektov i-Portunus sú oprávnenými žiadateľmi iba hudobníci, speváci a skladatelia.

 

Q: Môže sa v prípade hudobného grantu i-Portunus zapojiť aj hudobný producent, zvukový technik, prípadne človek ktorý zabezpečuje streamovacie služby pre kapelu?

A: Nie, tieto profesie sa nemôžu zapojiť do programu a požiadať o grant. Iba speváci, hudobníci a skladatelia.

 

Q: Som hudobný pedagóg/gička na voľnej nohe. Som oprávneným žiadateľom/kou v prípade, že si chcem podať žiadosť týkajúcu sa zvyšovania mojich profesných zručností?

A: Áno, ste opraveným žiadateľom/ kou. Nemôže však ísť o študijný pobyt.

 

Q: Existujú k nahliadnutiu podané žiadosti za uplynulé výzvy?

A: Nie, ale na stránke https://www.i-portunus.eu/ viete nájsť zoznam a základné informácie o úspešných podporených projektoch:

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/stories/

 

Q: Môžem požiadať grant na týždenné sústredenie kapely, ktorá je zložená z členov kapely, ktorý každý z nich žije v inom členskom štáte Európskej únie?

A: Áno môžete.

 

Q: Môže projekt podať aj právnická osoba? Konkrétne architektonické štúdio?

A: Architektonické štúdio si nemôže podať projekt. Iba fyzická osoba a to ako individuálnu alebo skupinovú žiadosť pre max. 5 osôb nad 18 rokov.

 

Q: V prípade, že nebude možné projekt realizovať v dôsledku pandémie, môže sa projekt presunúť na ďalší rok?

A: Nie nemôže.

 

Q: V roku 2021 si i-Portunus môže zažiadať iba aplikant ktorý ešte nezískal grant v predchádzajúcej výzve. Má toto obmedzenie nejakú časovú platnosť? Budem si môcť ešte niekedy podať žiadosť?

A: Toto obmedzenie má platnosť do konca roka 2021 (pilotná fáza grantu i-Portunus), kým sa i-Portunus nestane priamou súčasťou programu Kreatívna Európa a to od roku 2022.

 

Q: Na aké hudobné žánre sa vzťahuje podpora výzvy i-Portunus hudba?

A: Klasická hudba, jazz a tradičné hudobné žánre.

 

Q: Čo znamená pojem „hosťujúca organizácia“?

A: Tento typ výzvy ešte nie je otvorený, takže nepoznáme konkrétnu definíciu hosťovskej organizácie. Princíp ale bude pravdepodobne taký, že o grant na mobilitu zažiada sama organizácia, ktorá bude umelcov a odborníkov v oblasti kultúry hosťovať.

 

Q: V programe i-Portunus literárny preklad prikladám do žiadosti životopis umelca ktorého knihu prekladám alebo životopis prekladateľa?

A: K žiadosti je potrebné doplniť CV prekladateľa, nie autora knihy.

 

Q: Aké dokumenty je potrebné dodať pri vyúčtovaní projektu?

A: Vyúčtovanie projektu sa volá „Activity report“. Jeho súčasťou je popis toho ako mobilita prebiehala. K správe sa prikladajú  dokumenty ako: cestovné doklady (letenky, autobusový, vlakový lístok,…), doklady o ubytovaní, faktúry, fotografie z mobility, výstupy publikované na sociálnych sieťach a pod.

 

Q: Môže sa do programu i-Portunus kultúrne dedičstvo zapojiť muzeálny pedagóg?

A: Áno môže.