Mobilitný program i-Portunus vyhlási v období december 2020 – február 2021 tri výzvy pre podporu krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu.

Prvá výzva bola otvorená 9. decembra a termín uzávierky je 28. február 2021. Projekty sa musia týkať oblasti literárneho prekladu alebo hudby

Druhá výzva má uzávierku 14. marec 2021 a je určená pre architektov a kultúrnych profesionálov pôsobiacich v oblasti architektúry

Tretia výzva končí 15. apríla 2021 a je cielená na oblasť kultúrneho dedičstva a hudby

Grant: max. 2 650 eur