Mobilitný program prináša možnosti rezidenčných grantov:

https://www.i-portunus.eu

Program i-Portunus vyhlási v období apríl – september 2019 tri výzvy pre podporu 350 – 500 krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu.

https://www.i-portunus.eu