Tréningový program sa venuje interaktívnym transmediálnych dokumentom, koná sa už piaty rok počas festivalu dokumentárneho filmu Visions du réel v Nyone (Švajčiarsko). Tento ročník sa venuje téme digitálneho rozprávania v dokumente. Účastníci majú možnosť získať vedomosti a praktické zručnosti v oblasti vývoja, produkcie, financovania a distribúcie interaktívnych dokumentov a transmediálnych “nonfiction” projektov.

id w interactive documentary workshop sa uskutoční:
21. – 26. apríl 2017, Nyone (Švajčiarsko)

Uzávierka prihlasovania:
8. marec 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií 
Kontakt:
Email