Od 20. do 23. novembra 2014 organizuje Medzinárodný festival dokumentárnych filmov IDFA v Amsterdame (19. – 30. november 2014) intenzívny tréningový program pre dokumentaristov
pod názvom IDFA Academy.

Prihlasovať môžete filmy (max. 2) , ktoré máte v úmysle distribuovať po celom svete, alebo projekt ktorý máte v úmysle financovať/produkovať a distribuovať na medzinárodnej úrovni.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
10. október 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email