Uzávierka prihlasovania: 2. 8. 2021
Koprodukčné fórum pre celovečerné kreatívne dokumentárne filmy, a iné dokumentárne formáty (vrátane interaktívnych nových médií), ktoré prebieha paralelne s Medzinárodným filmovým festivalom IDFA v Amsterdame. 
Prezentácie sa konajú v kategóriách Producers Connection, Forum Pitch, Rough Cut Presentations a DocLab Forum Pitch, nasledujú individuálne stretnutia.  

IDFA Fórum sa koná: 20. – 26. 11. 2021

Viac informácií