IDFA organizuje už desiaty ročník na mieru šitého programu pre talentovaných tvorcov dokumentárnych diel. Ponúka možnosť stretnúť významných filmových profesionálov, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti. Summer School kombinuje individuálny coaching s inšpiratívnym spoločným programom.

Tréningu sa môžu zúčastniť:
– režiséri, ktorí pripravujú prvý alebo druhý dokumentárny project (nie študenti)
– dokumentárne projekty vo fáze vývoja alebo vo fáze strihu

Tréning Script Development
Program je cielený na posilnenie naratívnej štruktúry vo fáze vývoja scenára.

Tréning Editing Consultancy
Odborné konzultácie v oblasti strihu

Termín a miesto:
3. – 8. júl 2017, Amsterdam, Holandsko

Uzávierka prihlasovania:
15. marec 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií
Kontakt:
Email