IN_Script workshop „Too Short to Die“ je tréningový program pre 14 vybraných scenáristov alebo režisérov/scenáristov z Pobaltských krajín, krajín Európy a Blízkeho východu a cieľom pomôcť vývoju scenára krátkeho filmu.

Je jediným intenzívnym rezidenčným workshopom zameraným na vývoj scenárov krátkych filmov.

Je určený pre scenáristov a režisérov s projektom krátkeho filmu (od 5 do 40 minút).

Pozostáva z rezidenčného workshopu:
27. september – 3. október 2015, Drusinikai/Vilnius (Litva)
a nasledovných on-line stretnutí

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. august 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email