Kreatívna Európa je program Európskej únie na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví. Kancelária Creative Europe na Slovensku vydala dve brožúry, v ktorých získate stručný prehľad o možnostiach podpory pre vaše projekty.

Podpora pre oblasť KULTÚRA
Podpora pre MEDIA a MEDZISEKTOROVÚ OBLASŤ

Podrobné informácie o každej výzve jednotlivo nájdete na našej stránke.