Kancelária Creative Europe Desk Slovensko Podprogram MEDIA vydala nové číslo Informačného Bulletinu č. 1/2014.

 

V ňom nájdete nasledujúce články:

– Úvod
– Program MEDIA na Slovensku (2003 – 2013)
– Kreatívna Európa – zmeny v systéme podávania žiadostí
– Seminár Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe IV, Piešťany
– Správa o stave slovenskej audiovízie 2012
– Minifestival európskeho filmu 7 x 7
– Štúdia o súčasnom a budúcom filmovom publiku
– Summit vo Varšave
– Výzvy a uzávierky Podprogramu MEDIA v roku 2014