Kreatívna Európa sa pripája k úspešnej sérii informačných aktivít INFODNI PRE SAMOSPRÁVU.

Ide o tri podujatia určené potenciálnym žiadateľom, ale aj všetkým tým, ktorí majú záujem čerpať rozličné typy grantov dostupných v SR, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. Podujatia sú organizované Úradom vlády SR – odborom programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi.

Prvé zo série podujatí sa uskutoční 4. apríla 2019 v Banskej Bystrici. Bližšie informácie o podujatí, ako aj registrácii nájdete na: https://www.danube.vlada.gov.sk/urad-vlady-sr-ponuka-zaujemcom-suhrnne-a-aktualne-informacie-o-moznostiach-cerpat-fondy-a-granty/?fbclid=IwAR3CN7FTy7XxesAG-xkixVMqJaX2ePJCXygtZumkdnnmA4saxhrokVb7lc8

Štvrtok, 4. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s  Centrom vedecko-technických informácií SR.

PROGRAM

 

Pondelok, 15. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Bratislave, v hoteli ÚZ Bôrik.

 

Piatok, 7. júna 2019 od 9:00 hodiny v Košiciach, v aule Technickej univerzity.