Priebežné informácie o stave výzvy nájdete pri všetkých uzatvorených výzvach. Dočítate sa koľko projektov bolo v tejto výzve podaných aj očakávaný termín ukončenia hodnotenia. Informácie nájdete na Funding & tender opportunities, keď kliknete na konkrétnu uzavretú výzvu, o ktorej potrebujete informácie úplne dolu pod heslom Call updates.
\"\"

 

 

\"\"