Vážení žiadatelia, na webovej stránke agentúry nájdete usmernenie PPT –  „Ako nájsť a požiadať o financovanie“ prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).