Lokalita: Žilina, Stanica Žilina-Zárečie, Závodská cesta 3/2844
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko a Creative Europe Desk Slovensko

 

Pozývame Vás na

informačný seminár

k novým pracovným programom pre rok 2015 dotačných programov Kreatívna Európa, podprogram Kultúra a EÚ Európa pre občanov.

(v spolupáci s Európskym kontaktným bodom)

Kedy: 10. február 2015, od 10 do 14h

Kde: Stanica Žilina-Zariečie, Závodská cesta 3/2844

Program:

10:00 – 11:45 Veronika Krupčíková, EKB: \“Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku\“

12:00 – 13:45 Zuzana Ivašková, Creative Europe Desk podprogram kultúra: \“Kreatívna Európa, podprogram Kultúra v roku 2015\“

13:45 – 14:15 individuálne konzultácie konkrétnych projektov.

Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 9. 2. 2015

Vstupné: zdarma

Podujatie sa uskutoční v priestoroch:

\"\"