Creative Industry Toolkit 2014 
 
Kreatívna Európa, podprogram Kultúra, Európa pre občanov
Streda, 21.5.2014, Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
10.00 – 13.00
 
 
Program
 
10.00 – 11.20 – Zuzana Duchová, Zuzana Lehocká 
– predstavenie jednotlivých výziev podprogramu Kultúra: 
Projekty európskej spolupráce, Literárny preklad, Siete, Platformy.
Program je otvorený pre inštitúcie s činnosťou v oblasti kultúry
www.cedslovakia.eu
 
11.20.-11.40 – prestávka na kávu
 
11.40 – 13.00 – Želmíra Gerová, Pavol Kopinec 
– predstavenie výziev programu Európa pre občanov: 
Európska pamiatka, Družobné mestá, Siete partnerských miest a 
Projekty občianskej spoločnosti. Program je otvorený pre neziskový sektor, 
samosprávu, výskumné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. 
www.europapreobcanov.sk
 
VSTUP/REGISTRÁCIA
Vstup voľný, prosíme o registráciu na adrese kultura@cedslovakia.eu
v tvare:
Predmet správy: registrácia KE
V tele správy: Vaše meno, prípadne i názov organizácie/spoločnosti

\"\"