26. august, od 10 do 14h, Žilina, Stanica Žilina-Zárečie, Závodská cesta 3

Program:

   10.00 – 11.30 – Želmíra Gerová, Pavol Kopinec

    predstavenie jednotlivých výziev programu Európa pre občanov:

    Družobné mestá, Siete partnerských miest, Projekty občianskej spoločnosti

    Program je otvorený pre neziskový sektor, samosprávu, výskumné, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.

    www.europapreobcanov.sk

    11.30 – 12.00 Prestávka

    12.00 – 13.30 – Zuzana Duchová, Zuzana Lehocká

     predstavenie jednotlivých výziev podprogramu Kultúra:
   
    Projekty Európskej spolupráce, Literárny preklad, Siete, Platformy

    Program je otvorený pre inštitúcie s činnosťou v oblasti kultúry.

    www.cedslovakia.eu

    Vstup voľný, registrácia na adrese office@europapreobcanov.sk

\"\"