12. júl 2021, 10.00 – 12.00, Pistoriho palác, Štefánikova 25

Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Ak áno, pozývame vás na seminár, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektových žiadostí a ich hodnotenia a procesov. S Natáliou Derner Urblíkovou a Zuzanou Duchovou.
Seminár bude nahrávaný a následne budú k dispozícii prezentácie.
Vstup voľný
 
Projekty európskej spolupráce, info v slovenčine a linky na aktuálne výzvy TU