27. júl 2022, 10.00, CIKE, Kukučínova 2, Košice

 

Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Pozývame vás na seminár, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektových žiadostí a ich hodnotenia a procesov so Zuzanou Duchovou. Najbližšia výzva na Projekty európskej spolupráce je plánovaná na zimu 2022, preto je najvyšší čas začať uvažovať o projektovom zámere.
Vstup voľný k dispozícii budú prezentácie.