Inside Pictures, organizovaný Národnou Filmovou & TV školou v spolupráci s Qwerty Films s finančnou podporou Creative Skillset, je intenzívny tréningový program zameraný na obchodné aspekty filmového priemyslu a na rozvoj vodcovských zručností.

Tréningový program je určený pre výkonných producentov a producentov, a je stavaný tak, aby rozvíjal praktické vedomosti, zručnosti a kontakty na vysokej úrovni, ktoré sú potrebné pre úspešné podnikanie a celkové pochopenie obchodnej stránky filmového priemyslu.

Vybraných bude 24 ambicióznych výkonných producentov a producentov.
Modul 1: 15. – 19. jún 2015 (Londýn/Veľká Británia)
Modul 2: 28. september – 2. október 2015 (Los Angeles/USA)
Modul 3: 16. – 20. november 2015 (Londýn/Veľká Británia)

Prezentácia projektov a uzatvorenie: 13. a 14. január 2016  (Londýn/Veľká Británia)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
8. marec 2015

Viac informácií a prihlasovací formulár

Kontakt:
Email