Inside Pictures, organizovaný Národnou Filmovou & TV školou v spolupráci s finančnou podporou Creative Skillset, je intenzívny tréningový program zameraný na obchodné aspekty filmového priemyslu a na rozvoj vodcovských zručností.

Tréningový program je určený pre výkonných producentov a producentov, a je stavaný tak, aby rozvíjal praktické vedomosti, zručnosti a kontakty na vysokej úrovni, ktoré sú potrebné pre úspešné podnikanie a celkové pochopenie obchodnej stránky filmového priemyslu.

Vybraných bude 20 ambicióznych výkonných producentov a producentov.
Modul 1: 13. – 17. jún 2016 (Londýn/Veľká Británia)
Modul 2: 18. – 23. september 2016 (Los Angeles/USA)
Modul 3: 21. – 25. november 2016 (Londýn/Veľká Británia)

Prezentácia projektov a uzatvorenie: 11. a 12. január 2017  (Londýn/Veľká Británia)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
13. marec 2016

Viac informácií a prihlasovací formulár

Kontakt:
Email