V roku 2017 sa koná už 14-ty ročník tréningového programu Inside Pictures. Ide o intenzívny program zameraný na obchodné aspekty filmového priemyslu a na rozvoj vodcovských zručností. Program sa týka všetkých výkonných odvetví (vývoj, produkcia, postprodukcia, špeciálne efekty, predaj, distribúcia, marketing, financovanie, právne a obchodné záležitosti).
Záujemcovia majú možnosť získať 50% štipendium po predložení žiadosti.

Dátum a miesto:
Modul 1: 12. – 16. jún 2017, Londýn (UK)
Modul 2: 24. – 29. september 2017, Los Angeles (USA)
Modul 3: 20. – 24. november 2017, Londýn (UK)
Modul 4: 10. – 11. január 2018, Londýn (UK)

Uzávierka prihlasovania:
12. marec 2017


Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
Viac informácií
Kontakt