Institut dokumentárního filmu (IDF) organizuje v marci 2017 v poradí šiesty ročník podujatia pod názvom East Doc Platform.

East Doc Platform (EDP) je najväčším podujatím pre stredo- a východoeurópskych dokumentaristov.

Sprostredkuje stretnutia východoeurópskych režisérov a producentov, ktorí hľadajú dramaturgickú, finančnú a distribučnú podporu, s kľúčovými zástupcami svetových TV staníc, distribútormi, obchodnými agentmi, zástupcami fondov a festivalovými dramaturgmi, ktorí prídu na EDP vyberať z tých najsľubnejších filmov a projektov zo strednej a východnej Európy.

Uskutoční sa od 6. do 12. marca 2017 v Prahe.

Prihlasovať môžete dokumentárne projekty vo fáze vývoja, produkcie a postprodukcie.

Okrem tradičných stretnutí dokumentárnych profesionálov, workshopov, prednášok, prezentácií a networkingových akcií budú mať zúčastnené projekty vo fáze vývoja možnosť získať cenu spojenú s finančnou podporou vo výške 7 500,- EUR.

EDP pozostáva z:
– East European Forum (6. – 12. marec 2017)
– Project Market (9. – 10. marec 2017)
– Doc Tank (8. – 10. marec 2017)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
10. november 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email